Badania lekarskie zawodników Akademii 2021


Badania lekarskie zawodników Akademii odbywają się w IV kwartale roku na następujących zasadach:

1. KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK BADAŃ LEKARSKICH
Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice z zastrzeżeniem, że zawodnicy z roczników 2015 i młodsi nie mają obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych i badania EKG. Zawodnicy posiadający ważne badania (datę ważności badań można sprawdzić w systemie Sport BM) również mogą przystąpić do badań lub mogą wykonać je do dnia upływu terminu ważności badań.

2. TRYB PRZEPROWADZENIA BADAŃ LEKARSKICH
– we własnym zakresie – wówczas należy do dnia 30.11.2021 dostarczyć do biura Akademii (biuro nr 7, ul. Mikołowska 131) lub mailem (klub@rozwoj.info.pl) orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawione przez lekarza medycyny sportowej lub innego lekarza zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia na druku własnym lekarza lub druku klubowym POBIERZ DRUK

lub

– za pośrednictwem klubu – wówczas należy wykonać badania laboratoryjne (morfologia, OB, glukoza, analiza ogólna moczu) i EKG we własnym zakresie (roczniki 2014 i starsi) oraz w wyznaczonym terminie lub terminie rezerwowym (terminy podane będą w systemie Sport BM) stawić się z wynikami badań u lekarza medycyny sportowej klubu POBIERZ SKIEROWANIE (na badania laboratoryjne z rabatem klubowym)

3. KOSZT BADAŃ LEKARSKICH
W przypadku uzyskania orzeczenia we własnym zakresie koszty badań i orzeczenia ponosi zawodnik z zastrzeżeniem, że orzeczenie można uzyskać komercyjnie odpłatnie lub u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie.

W przypadku uzyskania orzeczenia za pośrednictwem klubu koszt badań laboratoryjnych i EKG ponosi zawodnik, a koszt wizyty u lekarza medycyny sportowej celem uzyskania orzeczenia ponosi klub.

4. OKRES WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH
Orzeczenie ważne jest rok od dnia wydania orzeczenia z zastrzeżeniem, że jeżeli istnieją przesłanki zdrowotne lekarz może wydać orzeczenie na okres krótszy niż rok.

5. KONTAKT
rekomendowany: klub@rozwoj.info.pl [odpowiadamy do 48 godzin roboczych]
infolinia Akademii: 322-524-342 [czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00]