Lekarz klubowy


markowski

Należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu od lekarza klubowego. Lekarz klubowy co do zasady przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-16:30 w siedzibie klubu (prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności lekarza w danym dniu). Dzieci, które w roku zapisania do klubu kończą 8 lat na badania przynoszą ze sobą wynik badania ekg, wynik badania morfologii krwi orz wynik badania ogólnego moczu. Zgodę na grę w klubie lekarz potwierdza na dokumencie Podanie o przyjęcie do klubu.