Procedura przyjęcia


PROCEDURA PRZYJĘCIA ZAWODNIKA DO AKADEMII PIŁKARSKIEJ KLUBU SPORTOWEGO ROZWÓJ KATOWICE

KROK 1

– badania lekarskie
Należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu od Lekarza Klubowego. Lekarz Klubowy przyjmuje raz w tygodniu w poniedziałek lub wtorek w godzinach od 15:00 lub od 15:30 w siedzibie Klubu (prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności Lekarza w danym dniu). Dzieci, które w roku zapisania do Klubu kończą 8 lat i starsi na badania przynoszą ze sobą wynik badania ekg, wynik badania morfologii krwi oraz wynik badania ogólnego moczu. Dzieci młodsze przychodzą na badania lekarskie bez wyników badań. Zgodę na grę w Klubie Lekarz potwierdza na dokumencie Podanie o przyjęcie do klubu.

– podanie o przyjęcie do klubu
Należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii Podanie o przyjęcie do Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Rozwój Katowice wraz z potwierdzeniem Lekarza Klubowego. Dokument pobrać można w sekretariacie Klubu, u Kierownika Technicznego Akademii lub ze strony internetowej Klubu [www.rozwoj.info.pl].

– deklaracja członkowska
Należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii Deklarację członkowską stowarzyszenia Klub Sportowy Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach. Dokument pobrać można w sekretariacie Klubu, u Kierownika Technicznego Akademii lub ze strony internetowej Klubu [www.rozwoj.info.pl]. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 80 zł. Składkę członkowską opłaca się za każdy miesiąc roku kalendarzowego, bez względu na świąteczne lub wakacyjne przerwy od zajęć treningowych. Składkę członkowską opłacać można tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego lub poprzez informatyczny system Akademii Sport BM (nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówką lub kartą płatniczą).

– opłata wpisowa
Należy dostarczyć do Kierownika Technicznego Akademii potwierdzenie przelewu jednorazowej opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi 50,00 zł i obejmuje: rejestrację Zawodnika w Klubie, zgłoszenie do Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz wstępne badania lekarskie.

Dane do przelewu:
Akademia Piłkarska Rozwój Katowice
ul. Zgody 28, 40-573 Katowice
numer konta: 39 2490 0005 0000 4600 9866 2789 [Alior Bank]
tytuł przelewu: wpisowe za [imię i nazwisko], [rok urodzenia dziecka]

KROK 2

Po skompletowaniu dokumentów:
1. Wypełnionego Podania o przyjęcie do klubu wraz z potwierdzoną zgodą Lekarza,
2. Wypełnionej Deklaracji członkowskiej,
3. Potwierdzenia dokonania przelewu opłaty wpisowej,
4. Zdjęcia,
należy je złożyć u Kierownika Technicznego Akademii.
Zapisy odbywają się codziennie w godzinach 08:00-15:00 u Kierownika Technicznego Akademii.

KROK 3

Po złożeniu dokumentów na wskazany w Podaniu o przyjęcie do klubu adres mailowy, w ciągu 72 godzin zostanie wysłany link aktywacyjny do rejestracji w informatycznym systemie Akademii Sport BM. Po dokonaniu rejestracji Zawodnik zostanie przypisany do grupy treningowej. Wówczas na podany numer telefonu zostanie wysłany sms o zakończeniu procesu rejestracji wraz z informacją o miejscu i terminie pierwszych zajęć sportowych. Wszelkie informacje organizacyjne, w tym dotyczące zajęć treningowych przekazywane będą za pośrednictwem informatycznego systemu Akademii Sport BM.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich informacji dotyczących formalności związanych z zapisaniem Zawodnika do Akademii udziela Kierownik Techniczny Akademii w godzinach od 08:00 do 15:00, numer telefonu: +48 32 252 43 42.

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO AKADEMII PIŁKARSKIEJ

plik_pdf Pobierz dokumenty do przyjęcia

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ ROZWOJU KATOWICE

PODANIE O ZWOLNIENIE Z KLUBU I WYKREŚLENIE Z GRONA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA