Badania lekarskie zawodników Akademii 2021/2022

  • jesteś w:
  • Strona główna
  • Badania lekarskie zawodników Akademii 2021/2022

Badania lekarskie zawodników Akademii odbywają się na następujących zasadach:

1. KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK BADAŃ LEKARSKICH
Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice.

2. TRYB PRZEPROWADZENIA BADAŃ LEKARSKICH
a) we własnym zakresie – wówczas należy do dnia 09.06.2022 dostarczyć do biura Akademii (biuro nr 7, ul. Mikołowska 131) lub mailem (klub@rozwoj.info.pl) orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawione przez lekarza medycyny sportowej lub innego lekarza zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia na druku własnym lekarza lub druku klubowym POBIERZ DRUK

lub

b) za pośrednictwem klubu:

– roczniki 2014 i starsi: należy wykonać badania laboratoryjne (morfologia, OB, glukoza, analiza ogólna moczu) i EKG we własnym zakresie oraz w wyznaczonym terminie stawić się z wynikami badań u lekarza medycyny sportowej klubu POBIERZ SKIEROWANIE (na badania laboratoryjne z rabatem klubowym)

– roczniki 2015 i młodsi: należy w wyznaczonym terminie stawić się u lekarza medycyny sportowej klubu (nie ma konieczności wykonywania badań laboratoryjnych i EKG)

termin badań lekarskich 09.06.2022, godz. 18:30-19:30, szkoła ul. Mikołowska 131, sala 008 – obok szatni hali

3. KOSZT BADAŃ LEKARSKICH
W przypadku uzyskania orzeczenia we własnym zakresie koszty badań i orzeczenia ponosi zawodnik z zastrzeżeniem, że orzeczenie można uzyskać komercyjnie odpłatnie lub u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie.

W przypadku uzyskania orzeczenia za pośrednictwem klubu koszt badań laboratoryjnych i EKG ponosi zawodnik, a koszt wizyty u lekarza medycyny sportowej celem uzyskania orzeczenia ponosi klub.

4. OKRES WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH
Orzeczenie ważne jest rok od dnia wydania orzeczenia z zastrzeżeniem, że jeżeli istnieją przesłanki zdrowotne lekarz może wydać orzeczenie na okres krótszy niż rok.

5. KONTAKT
rekomendowany: klub@rozwoj.info.pl [odpowiadamy do 48 godzin roboczych]
infolinia Akademii: 322-524-342 [czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00]