Do 28 września klub przyjmuje wnioski o dodatkowe ubezpieczenie PZU


Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje o możliwości dobrowolnego przystąpienia członków Akademii Piłkarskiej do ogólnopolskiego programu ubezpieczeniowego przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z ZAWODNIKÓW AKADEMII PIŁKARSKIEJ UBEZPIECZONY JEST PRZEZ KLUB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

  1. ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2008-2017 NNW – 5.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 1.000 ZŁ
  2. ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2004-2007 NNW – 15.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 4.500 ZŁ

JEŻELI NIE SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM ZAWODNIKA NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI – OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBOWIĄZUJE NA POWYŻSZYCH WARUNKACH.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO ŻYCZENIE DOUBEZPIECZYĆ ZAWODNIKA PRZEDSTAWIAMY WARUNKI I ZASADY DOUBEZPIECZENIA PONIŻEJ:

KIEDY I JAK DOPEŁNIĆ FORMALNOŚCI I DOKONAĆ PŁATNOŚCI
W terminie do 28.09.2023 należy dostarczyć drogą mailową klub@rozwoj.info.pl (podpisany skan) formularz zgłoszeniowy (PDF) oraz wpłacić składkę ubezpieczeniową na konto Akademii tradycyjnym przelewem (Alior Bank, 39 2490 0005 0000 4600 9866 2789).

PODPISY NA DOKUMENTACH
Wypełniony formularz powinien zostać podpisany przez osoby przystępujące do programu, a w przypadku zawodników małoletnich (do dnia ukończenia 15 roku życia włącznie) podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

W JAKIM OKRESIE OBOWIĄZUJE OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w okresie od 01.10.2023 do 30.09.2024, pod warunkiem podpisania formularza zawodnika i oświadczenia na druku PZU do dnia 28.09.2023. Zawodników, którzy dołączą do Klubu w terminie późniejszym ochrona obejmować będzie od dnia wystawienia polisy na podstawie złożonych dokumentów.

ŚWIADCZENIA
W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia w ramach sumy gwarancyjnej:
– świadczenie z tytułu śmierci
– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– zwrot lub organizacja kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
– zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP
– świadczenia za leczenie uciążliwe
– usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia wynikające z uprawiania sportu, które mają miejsce podczas meczów, treningów, turniejów, obozów oraz zgrupowań. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta droga na w/w tzn. dojazd z i na zajęcia sportowe.

SUMY I KOSZTY UBEZPIECZENIA

UWAGA: W ZWIĄZKU Z WYSOKĄ SZKODOWOŚCIĄ KLUBU, WYNIKAJĄCĄ Z CZĘSTEGO KORZYSTANIA Z USŁUG UBEZPIECZYCIEL ZASTOSOWAŁ ZWYŻKĘ W WYSOKOŚCI 15%, W ZWIĄZKU Z TYM KOSZT UBEZPIECZENIA WSKAZANY JEST W NAWIASIE W PONIŻSZEJ TABELI I TAKĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO AKADEMII.

WAŻNE: Ubezpieczenie jest dobrowolne. Koszt ubezpieczenia ponosi rodzic. Składka podana jednorazowa – roczna.

INNE UBEZPIECZENIA, A UBEZPIECZENIE KLUBOWE
Warto zaznaczyć, że zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami Ubezpieczony ma prawo do posiadania innych ubezpieczeń – na przykład w szkole lub prywatnych we własnym zakresie – i korzystania z wypłat z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jednak prawo do refundacji z tytułu kosztów leczenia lub rehabilitacji za daną szkodę przysługuje tylko od jednego ubezpieczyciela, bowiem zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji jest zwrotem poniesionych kosztów i nie może być podstawą nieuzasadnionego wzbogacenia się.

KONTAKT
Więcej informacji pod numerem telefonu: 800-007-008 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) oraz na stronie internetowej: www.kahlenbergservices.com

Infolinia do zgłaszania szkód: 801-402-402 (infolinia czynna całą dobę).

Telefon do klubu: 32/252-43-42 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00)

DOKUMENTY DO POBRANIA
– pobierz ogólne warunki ubezpieczenia
– pobierz postanowienia dodatkowe
– pobierz informacje o produkcie ubezpieczeniowym
– pobierz informacje o dystrybutorze ubezpieczeń
– pobierz informację RODO
– pobierz instrukcję zgłaszania szkody