Do 29 września klub przyjmuje wnioski o dodatkowe ubezpieczenie PZU


Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje o możliwości dobrowolnego przystąpienia członków Akademii Piłkarskiej do ogólnopolskiego programu ubezpieczeniowego przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z ZAWODNIKÓW AKADEMII PIŁKARSKIEJ UBEZPIECZONY JEST PRZEZ KLUB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

  1. ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2007-2017 NNW – 5.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 1.000 ZŁ
  2. ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 1997-2006 NNW – 15.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 3.000 ZŁ

JEŻELI NIE SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM ZAWODNIKA NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI – OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBOWIĄZUJE NA POWYŻSZYCH WARUNKACH.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO ŻYCZENIE DOUBEZPIECZYĆ ZAWODNIKA PRZEDSTAWIAMY WARUNKI I ZASADY DOUBEZPIECZENIA PONIŻEJ:

KIEDY I JAK DOPEŁNIĆ FORMALNOŚCI I DOKONAĆ PŁATNOŚCI
W terminie od 23.09.2021 do 29.09.2021 należy dostarczyć drogą mailową klub@rozwoj.info.pl (podpisany skan) lub osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00) formularz zgłoszeniowy (PDF). Następnie do dnia 06.10.2021 należy wpłacić składkę ubezpieczeniową na konto Akademii tradycyjnym przelewem lub przez system SPORT BM (Alior Bank, 39 2490 0005 0000 4600 9866 2789) – płatność uprzednio zostanie wygenerowana w systemie SPORT BM – prosimy nie wpłacać składki przed wygenerowaniem płatności w systemie.

PODPISY NA DOKUMENTACH
Wypełniony formularz powinien zostać podpisany przez osoby przystępujące do programu, a w przypadku zawodników małoletnich (do dnia ukończenia 15 roku życia włącznie) podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

W JAKIM OKRESIE OBOWIĄZUJE OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w okresie od 01.10.2021 do 30.09.2022, pod warunkiem podpisania formularza zawodnika i oświadczenia na druku PZU do dnia 29.09.2021. Zawodników, którzy dołączą do Klubu w terminie późniejszym ochrona obejmować będzie od dnia wystawienia polisy na podstawie złożonych dokumentów.

ŚWIADCZENIA
W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia w ramach sumy gwarancyjnej:
– świadczenie z tytułu śmierci
– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– zwrot lub organizacja kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
– zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP
– świadczenia za leczenie uciążliwe
– usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia wynikające z uprawiania sportu, które mają miejsce podczas meczów, treningów, turniejów, obozów oraz zgrupowań. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta droga na w/w tzn. dojazd z i na zajęcia sportowe.

SUMY I KOSZTY UBEZPIECZENIA

UWAGA: W ZWIĄZKU Z WYSOKĄ SZKODOWOŚCIĄ KLUBU, WYNIKAJĄCĄ Z CZĘSTEGO KORZYSTANIA Z USŁUG UBEZPIECZYCIEL ZASTOSOWAŁ ZWYŻKĘ W WYSOKOŚCI 15%, W ZWIĄZKU Z TYM KOSZT UBEZPIECZENIA WYNOSI: STAWKA Z PONIŻSZEJ TABELI + 15% I TAKĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO AKADEMII PO WYGENEROWANIU PŁATNOŚCI W SYSTEMIE SPORT BM.

WAŻNE: Ubezpieczenie jest dobrowolne. Koszt ubezpieczenia ponosi rodzic. Składka podana w jednorazowa – roczna. Warunkiem jest wpłata do dnia 06.10.2021 na konto Akademii Piłkarskiej kwoty w wysokości wybranego wariantu.

INNE UBEZPIECZENIA, A UBEZPIECZENIE KLUBOWE
Warto zaznaczyć, że zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami Ubezpieczony ma prawo do posiadania innych ubezpieczeń – na przykład w szkole lub prywatnych we własnym zakresie – i korzystania z wypłat z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jednak prawo do refundacji z tytułu kosztów leczenia lub rehabilitacji za daną szkodę przysługuje tylko od jednego ubezpieczyciela, bowiem zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji jest zwrotem poniesionych kosztów i nie może być podstawą nieuzasadnionego wzbogacenia się.

KONTAKT
Więcej informacji pod numerem telefonu: 800-007-008 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) oraz na stronie internetowej: www.kahlenbergservices.com

Infolinia do zgłaszania szkód: 801-402-402 (infolinia czynna całą dobę).

Telefon do klubu: 32/252-43-42 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00)

DOKUMENTY DO POBRANIA
– pobierz ogólne warunki ubezpieczenia
– pobierz postanowienia dodatkowe
– pobierz informacje o produkcie ubezpieczeniowym
– pobierz informacje o dystrybutorze ubezpieczeń
– pobierz informację RODO
– pobierz instrukcję zgłaszania szkody