Informacja związana z procesem licencyjnym


Realizując obowiązek wynikający z zapisów 10.3 pkt 5 Podręcznika licencyjnego dla klubów II ligi na sezon 2019/2020 Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje, że w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 całkowita kwota płatna agentom/pośrednikom transakcyjnym wyniosła 6.900,00 zł brutto.

Z w/w kwoty w 2018 roku wypłacono kwotę 3.700,00 zł brutto + kwotę 350,00 zł brutto za grudzień 2017 (wchodzącą w poprzedni okres sprawozdawczy). Pozostałą kwotę 3.200,00 zł brutto wypłacono w I kwartale 2019 roku.

grafika: pzpn.pl