Obóz letni 2022 – KatowiceOBOZY SPORTOWE AKADEMII PIŁKARSKIEJ ROZWÓJ KATOWICE – LATO 2022


FORMA: OBÓZ LETNI 2022 – KATOWICE

DATA: 08.08.2022-12.08.2022

MIEJSCE: KATOWICE

DRUŻYNY: F1-2014

ROZPOCZĘCIE: 08.08.2022 godz. 8:00, Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 96c

ZAKOŃCZNENIE: 12.08.2022 godz. 16:00 Katowice, ul. Mikołowska 131


INFORMACJE O OBOZIE:

OFERTA ZOBACZ


OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY:

KARTA OBOZOWA POBIERZ

Plik jest edytowalny, można wypełnić elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Należy wypełnić punkt II (podświetlone pola) oraz tabelę na końcu drugiej strony (podświetlone pola), wydrukować, podpisać i dostarczyć trenerowi lub do biura Akademii do dnia 04.08.2022. W zakresie szczepień można wypełnić kartę we wskazanym miejscu lub dołączyć kopię karty szczepień syna.


Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w obozie z gwarancją pełnego zwrotu kosztów po dokonaniu wpłaty w przypadku wystąpienia obowiązkowej izolacji lub kwarantanny zawodnika lub kontuzji pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej (wiadomość o rezygnacji na adres e-mail: klub@rozwoj.info.pl) .


Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, a także odwołania obozu.

W przypadku odwołania obozu cała kwota wpłacona przez rodziców podlega zwrotowi w pełnej wysokości.