Obóz letni 2022 – SusiecOBOZY SPORTOWE AKADEMII PIŁKARSKIEJ ROZWÓJ KATOWICE – LATO 2022


FORMA: OBÓZ LETNI 2022 – SUSIEC

DATA: 03.08.2022-09.08.2022

MIEJSCE: SUSIEC

DRUŻYNY: D1-2010, D2-2011, E1-2012

WYJAZD: zbiórka 03.08.2022 godz. 09:30, wyjazd godz. 10:00 parking KAUFLAND Katowice, ul. Brynowska 6

POWRÓT: 09.08.2022 około godz. 19:00, parking KAUFLAND Katowice, ul. Brynowska 6


INFORMACJE O OBOZIE:

OFERTA ZOBACZ


OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY:

KARTA OBOZOWA POBIERZ

Plik jest edytowalny, można wypełnić elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Należy wypełnić punkt II (podświetlone pola) oraz tabelę na końcu drugiej strony (podświetlone pola), wydrukować, podpisać i dostarczyć trenerowi lub do biura Akademii do dnia 31.05.2022. W zakresie szczepień można wypełnić kartę we wskazanym miejscu lub dołączyć kopię karty szczepień syna.


Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w obozie z gwarancją pełnego zwrotu kosztów po dokonaniu wpłaty w przypadku wystąpienia obowiązkowej izolacji lub kwarantanny zawodnika lub kontuzji pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji w formie pisemnej (wiadomość o rezygnacji na adres e-mail: klub@rozwoj.info.pl) .


Ze względu na sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, a także odwołania obozu.

W przypadku odwołania obozu cała kwota wpłacona przez rodziców podlega zwrotowi w pełnej wysokości.