Pamiętamy


W pierwszych dwóch dniach listopada wspominamy wszystkich tych, których nie ma już z nami.

Ta tradycyjna listopadowa chwila wyciszenia, zadumy i refleksji niemalże zbiega się w czasie z rocznicą śmierci Marcina Nowaka, kierownika ds. bezpieczeństwa naszego klubu, który odszedł od nas nagle w październiku 2017. Cześć Jego Pamięci, oraz Wszystkich Tych, których nie ma już z nami, a którzy w ciągu 95 lat istnienia Rozwoju pracowali na chwałę klubu i z nim sympatyzowali. Pamiętamy!