Podstawowe dane historyczne


POWSTANIE KLUBU

Do zakończenia I wojny światowej na terenie Katowic-Brynowa kultura fizyczna nie została zorganizowana. Zmiany nastąpiły wraz z rozwojem polskiego ruchu niepodległościowego. Kluby sportowe zrzeszały się w Związku Powstańców Śląskich, w którym to Związku Klub Sportowy Rozwój zarejestrowany został pod numerem XIX.

Pierwszym prezesem klubu był Robert Neuman, wywodzący się z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Katowice Brynów (rok założenia 1919). Data złożenia wniosku o przyjęcie Towarzystwa do Górnośląskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej i zarejestrowanie go 27.11.1925, to formalna data powstania klubu. Klub Sportowy Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Założycielami klubu byli pracownicy kopalni oraz ich rodziny należące do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w katowickiej Hałdzie: Emanuel Wakerman, Robert Neuman, Alfred Hatko, Franciszek Student, Wilhelm Kwiatkowski, Wincenty Poloczek, Franciszek Kluzik.

26 stycznia 1927 roku Rozwój zgłosił akces do Okręgowego Związku Bokserskiego i od tamtego czasu stał się klubem wielosekcyjnym.

Pierwsza wzmianka w prasie o Rozwoju. „Przyjęto wnioski o przyjęcie na członka (…) Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Katowice-Brynów. Przekazano do Wydziału Gier i Dyscyplin celem udzielenia zgody na rozgrywanie zawodów z członkami GOZPN.”

NAZWA KLUBU

Nazwa „Rozwój” miała na celu inspirowanie członków klubu oraz mieszkańców przykopalnianej dzielnicy Brynów, do ciągłego aktywnego rozwoju sportowego, wobec konkurencji innych klubów.

Ciekawostką jest, że oprócz katowickiego, istnieją jeszcze dwa inne kluby o nazwie „Rozwój”. Rozwój Olszyna powstał w 1967 roku w podokręgu Lubliniec i występuje obecnie w klasie „B” natomiast Rozwój Bełsznica powstał w 2002 roku i gra w klasie C w podokręgu Racibórz. W 2003 roku powstał klub Rozwój Rydułtowy, który zakończył udział w rozgrywkach w sezonie 2007/2008 w klasie C.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Sekcja piłki nożnej była pierwszą sekcją, która powstała wraz z założeniem klubu w listopadzie 1925 roku. Pierwsza wzmianka o wynikach miała miejsce w „Gońcu Śląskim” w 1926 roku. Drużyna Rozwoju uczestniczyła w rozgrywkach o Puchar Zakładów Hohenloche i uzyskała następujące wyniki:
KS Rozwój – KS Piotrowice 2:1
Orzeł Wełnowiec – KS Rozwój 6:1
KS Rybnik – KS Rozwój 8:0

Pierwszym kierownikiem sekcji piłki nożnej był Bronisław Antkowiak. Pełna lista kierowników sekcji piłki nożnej znajduje się w dziale Ludzie Rozwoju.

HISTORIA BOISKA

Bardzo wiele lat musieli czekać sportowcy Rozwoju na swoją bazę szkoleniową. Wiele lat tułaczki po obcych boiskach i wiele przeprowadzek nie wpływało korzystnie na szkolenie i podnoszenie sportowych umiejętności.

Pierwszym boiskiem, na którym piłkarze rozgrywali mecze był plac wojskowy 73 Pułku Piechoty przy ulicy Koszarowej (obecnie tereny kąpieliska „Bugla”). Za szatnie służyły pomieszczenia restauracji „Rzychoń”, przy ulicy Mikołowskiej 109, a sekretariat znajdował się w prywatnym mieszkaniu działacza Wilhelma Kwiatkowskiego przy ulicy Św. Barbary 8.

Trudno jednoznacznie stwierdzić kiedy nastąpiła przeprowadzka na boisko w Załęskiej Hałdzie, gdzie w latach 30 – tych istniał Robotniczy Klub Sportowy ” Wolność Załęska Hałda”. Kolejnym boiskiem, które służyło piłkarzom Rozwoju do roku 1969 był obiekt przy ulicy Mikołowskiej. Powstało ono pomiędzy 1930, a 1935 rokiem i służyło sportowcom do wybuch II wojny światowej. Po zniszczeniach wojennych w latach 1946 – 1956 odnowiono dawny obiekt i zbudowano boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieżnię czterotorową oraz rzutnie i skocznie o nawierzchni ziemnej. Obiekt jak na ówczesne czasy robił wrażenie kompleksu sportowego spełniającego oczekiwania mieszkańców.

W roku 1969 w wyniku przebudowy ronda mikołowskiego boisko zostało zabrane przez Urząd Miasta pod budowę Centralnego Ośrodka Informatyki Górniczej (COIG). Przez kolejnych pięć lat piłkarze Rozwoju tułali się po obiektach KS Ligocianki i Górnika Piotrowice – Zadole. W 1974 roku zostało oddane do użytku boisko przy obecnej ulicy Zgody, ale w latach 1983-84 z powodu jego remontu drużyna rozgrywała mecze na obiekcie Kolejarza Katowice w Piotrowicach, a trenowała na Załęskiej Hałdzie. Na obiekty przy ulicy Zgody 28 składają się: stadion, trzy boiska treningowe, budynek klubowy i kilka pomieszczeń gospodarczo – organizacyjnych. Trybuny wyposażane są w krzesełka, a w planach jest rozbudowa infrastrukturalna nie tylko stadionu, ale całego zaplecza sportowego.

Jesienią 2019 roku w wyniku restrukturyzacji należącego Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA terenu klub zmienił się na tymczasową w szkole przy ulicy Mikołowskiej 131 w Katowicach i korzysta z infrastruktury sportowej MOSiR Katowice. W 2022 roku planowane jest ukończenie inwestycji przy ulicy Asnyka w Katowicach, która ma być nowym domem Rozwoju Katowice.