Przekaż 1% podatku na Akademię Piłkarską Rozwój


Klub Sportowy Rozwój Katowice zachęca wszystkich sympatyków, członków Akademii, kibiców oraz wszystkich chętnych do wspierania Akademii poprzez akcję przekazania 1% podatku dla Rozwoju.

Rozliczając się z rocznych dochodów z Urzędem Skarbowym za ubiegły 2020 rok wszyscy mamy możliwość przekazania 1% podatku z naszych dochodów na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Klub Sportowy Rozwój Katowice akcję „Przekaż 1% podatku na rzecz Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice” prowadzi za pośrednictwem fundacji Młodzi-Młodym, z którą podpisał stosowną umowę.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Klubu Sportowego Rozwój Katowice należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-37):
1. W pozycji 132 (numer KRS) wpisać: 0000270261
2. W pozycji 133 (wnioskowana kwota) wpisać: kwotę 1% wyliczonego podatku (1% kwoty z pozycji 122)
3. W pozycji 134 (cel szczegółowy 1%) wpisać: ROZWÓJ 55

Ponadto można, ale nie trzeba:
4. W pozycji 135 (wyrażam zgodę): zaznaczyć zgodę na przekazanie fundacji i klubowi następujących danych: imię, nazwisko, adres i kwota 1%
5. W pozycji 136: podać informacje uzupełniające np. telefon, mail itp.

W przypadku pytań lub wątpliwości biuro Akademii udziela wszelkich informacji ws. akcji.

Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje, że cały dochód klubu z akcji „Przekaż 1% na rzecz Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice” przeznaczony będzie, podobnie jak w latach poprzednich na cele działalności drużyn młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Rozwoju Katowice.

Za 2019 rok Akademia Piłkarska Rozwoju Katowice dzięki odpisom 1 procentu podatku uzbierała aż 21.027,06 zł! To wynik bliski rekordowi w historii klubu! Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie!

grafika: Patryk Namysło/PN Graphic/instagram.com/pn_graphic