Przekaż 1% podatku na rzecz Akademii Piłkarskiej Rozwoju Katowice


APR_Rozwoj_news

Klub Sportowy Rozwój Katowice zachęca wszystkich sympatyków, kibiców oraz wszystkich chętnych do wspierania naszej klubowej młodzieży poprzez akcję przekazania 1% podatku dla Rozwoju.

Rozliczając się z rocznych dochodów z Urzędem Skarbowym wszyscy mamy możliwość przekazania 1% podatku z naszych dochodów na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Klub Sportowy Rozwój Katowice akcję „Przekaż 1% podatku na rzecz Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice” prowadzi za pośrednictwem fundacji Młodzi-Młodym, z którą podpisał stosowną umowę.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Klubu Sportowego Rozwój Katowice należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-37):
1. W pozycji 137 (numer KRS) wpisać: 0000270261
2. W pozycji 138 (wnioskowana kwota) wpisać: kwotę 1% wyliczonego podatku (1% kwoty z pozycji 126)
3. W pozycji 139 (cel szczegółowy 1%) wpisać: ROZWÓJ 55

Ponadto można:
4. W pozycji 140 (wyrażam zgodę): zaznaczyć zgodę na przekazanie fundacji i klubowi następujących danych: imię, nazwisko, adres i kwota 1%
5. W pozycji 141: podać informacje uzupełniające np. telefon, mail itp.

W przypadku pytań lub wątpliwości sekretariat klubu udziela wszelkich informacji ws. akcji.

Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje, że cały dochód klubu z akcji „Przekaż 1% na rzecz Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice” przeznaczony będzie, podobnie jak w latach poprzednich na cele działalności drużyn młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Rozwoju Katowice. W 2016 roku uzbieraliśmy środki w wysokości 772,79 zł oraz 3.447,60 zł, w całości przeznaczając je na zakup piłek dla wyróżniających się zawodników Młodzieżowej Kadry Rozwoju.

grafika: Patryk Namysło/Lighters Universe/www.facebook.com/lighters2015