Szczęść Boże!


Z okazji Barbórki wszystkim górnikom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech żyje nam Górniczy Stan, Szczęść Boże!