Komunikat Akademii Piłkarskiej Rozwój [05-05-2020]


Prezentujemy komunikat Zarządu Klubu Sportowego Rozwój Katowice dotyczący wznowienia zajęć treningowych Akademii Piłkarskiej.

KOMUNIKAT

Od dnia 4  maja 2020 roku istnieje możliwość korzystania z otwartych obiektów sportowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku i decyzji MOSiR Katowice z dnia 4 maja 2020 roku.

W związku z powyższym od dnia 6 maja etapowo, od najstarszych grup przywracane będą w ograniczonym zakresie zajęcia treningowe Akademii Piłkarskiej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Udział w zajęciach na tym etapie jest dobrowolny.

W pierwszej kolejności organizowane będą zajęcia grup od A1 do F1, w drugim etapie przewidywanym na drugą połowę maja 2020 planowane jest wznowienie zajęć drużyny F2 i młodszych oraz grup naborowych. Podziału na 6-osobowe grupy treningowe dokonywać będą trenerzy, im także bezpośrednio należy zgłaszać ewentualne wstrzymanie się od aktywności fizycznej.

Stawienie się w wyznaczonym terminie na obiekcie sportowym równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych na udział zawodnika w zajęciach treningowych oraz ze zobowiązaniem do przestrzegania przez zawodnika Zasad przeprowadzania zajęć treningowych (w załączeniu).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązku poruszania się w maseczkach w drodze do i z obiektów sportowych oraz stosowanie obowiązujących zasad współżycia społecznego (w tym brak bezpośredniego kontaktu, zachowanie odległości itp.).

Katowice, dnia 05.05.2020

Zarząd Klubu Sportowego Rozwój Katowice

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

[NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 ROKU

ORAZ DECYZJI MIASTA KATOWICE Z DNIA 4 MAJA 2020]

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

Dopuszczone od 4 maja jest prowadzenie działalności sportowej na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik (…) nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów (…).

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW USTANOWIONE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu (MOSiR):

-weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu

-wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) (…)

-zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających

-zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MOSiR USTANOWIONE PRZEZ MIASTO KATOWICE

-Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

-Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.

-Przed wejściem na obiekt  należy zdezynfekować́ ręce.

-Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.

-Na jednym orliku lub boisku może znajdować się̨ maksymalnie 6 osób i 1 trener.

-Dla osób korzystających z orlika lub boiska wyznaczone są właściwe   toalety.

-Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców).

-Przed wejściem i po wyjściu z orlika lub boiska należy zdezynfekować ręce.

-Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.

-Rezerwacje dokonywane będą̨ przy zachowaniu 30-minutowej przerwy.

-Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Link do Q&A (pytania i odpowiedzi) dotyczące szczegółów korzystania z obiektów sportowych:

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania