Od 3 do 13 września klub przyjmuje wnioski o przystąpienie do dodatkowego ubezpieczenia PZU


Klub Sportowy Rozwój Katowice informuje o możliwości dobrowolnego przystąpienia członków Akademii Piłkarskiej do ogólnopolskiego programu ubezpieczeniowego przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z ZAWODNIKÓW AKADEMII PIŁKARSKIEJ UBEZPIECZONY JEST PRZEZ KLUB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

  1. ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2005-2015 NNW – 5.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 1.000 ZŁ
  2. ZAWODNICY Z ROCZNIKÓW 2000-2004 NNW – 15.000 ZŁ, KOSZTY LECZENIA – 3.000 ZŁ

JEŻELI NIE SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DODATKOWYM UBEZPIECZENIEM ZAWODNIKA NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI – OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBOWIĄZUJE NA POWYŻSZYCH WARUNKACH.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO ŻYCZENIE DOUBEZPIECZYĆ ZAWODNIKA PRZEDSTAWIAMY WARUNKI I ZASADY DOUBEZPIECZENIA PONIŻEJ:

KIEDY I JAK DOPEŁNIĆ FORMALNOŚCI I DOKONAĆ PŁATNOŚCI
W terminie od 03.09.2019 do 13.09.2019 w godzinach 8:00-16:00 należy zgłosić się do sekretariatu klubu (Katowice, Zgody 28) z przygotowanymi danymi Zawodnika (imię, nazwisko, pesel, adres i numer telefonu), na miejscu pracownik klubu wprowadzi dane do formularza, wydrukuje go wraz z oświadczeniami do podpisu. Następnie do dnia 23.09.2019 należy wpłacić składkę na konto Akademii (Alior Bank, 39 2490 0005 0000 4600 9866 2789).
Jednym zdaniem: Jeśli chcesz skorzystać z ubezpieczenia zgłoś się do klubu w terminie od 03.09.2019 do 13.09.2019 w godzinach 8:00-16:00, podpisz dwa dokumenty, które wypełnisz na miejscu z pracownikiem klubu i wpłać składkę do dnia 23.09.2019. 

PODPISY NA DOKUMENTACH
Wypełniony formularz powinien zostać podpisany przez osoby przystępujące do programu, a w przypadku zawodników małoletnich (do dnia ukończenia 15 roku życia włącznie) podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Jednym zdaniem: Skończyłeś 15 lat dokumenty podpisujesz sam, jeśli nie musi je podpisać mama lub tata.

W JAKIM OKRESIE OBOWIĄZUJE OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020, pod warunkiem podpisania formularza zawodnika i oświadczenia na druku PZU do dnia 13.09.2019. Zawodników, którzy dołączą do Klubu w terminie późniejszym ochrona obejmować będzie od dnia wystawienia polisy na podstawie złożonych dokumentów do dnia 30.09.2020.
Jednym zdaniem: Złóż dokumenty do 13.09.2019, a będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową od 01.10.2019 do 30.09.2020, czyli przez cały rok.

ŚWIADCZENIA
W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia w ramach sumy gwarancyjnej:
– świadczenie z tytułu śmierci
– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– zwrot lub organizacja kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
– zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP
– świadczenia za leczenie uciążliwe
– usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
Jednym zdaniem: Ubezpieczenie obejmuje to co najważniejsze – zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie zdarzenia wynikające z uprawiania sportu, które mają miejsce podczas meczów, treningów, turniejów, obozów oraz zgrupowań. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta droga na w/w tzn. dojazd z i na zajęcia sportowe.
Jednym zdaniem: Ubezpieczyciel zapewnia ochronę w związku ze zdarzeniami wynikającymi bezpośrednio z uprawieniem sportu, polisa nie obejmuje dojazdu z i na obiekty sportowe, urazów podczas innych zajęć niż zajęcia sportowe.

SUMY I KOSZTY UBEZPIECZENIA

WAŻNE: Ubezpieczenie jest dobrowolne. Koszt ubezpieczenia ponosi rodzic. Składka podana w jednorazowa – roczna. Warunkiem jest wpłata do dnia 23.09.2019 na konto Akademii Piłkarskiej kwoty w wysokości wybranego wariantu.

INNE UBEZPIECZENIA, A UBEZPIECZENIE KLUBOWE
Warto zaznaczyć, że zgodnie obowiązującymi w Polsce przepisami Ubezpieczony ma prawo do posiadania innych ubezpieczeń – na przykład w szkole lub prywatnych we własnym zakresie – i korzystania z wypłat z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jednak prawo do refundacji z tytułu kosztów leczenia lub rehabilitacji za daną szkodę przysługuje tylko od jednego ubezpieczyciela, bowiem zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji jest zwrotem poniesionych kosztów i nie może być podstawą nieuzasadnionego wzbogacenia się.
Jednym zdaniem: Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu otrzymasz z tytułu każdej posiadanej polisy, natomiast zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji z jednej wybranej przez Ciebie (klubowej, szkolnej, prywatnej lub innej).

KONTAKT
Więcej informacji pod numerem telefonu: 800-007-008 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) oraz na stronie internetowej: www.kahlenbergservices.com

Infolinia do zgłaszania szkód: 801-402-402 (infolinia czynna całą dobę).

Telefon do klubu: 32/252-43-42 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00)

DOKUMENTY DO POBRANIA
– pobierz informację o produkcie ubezpieczeniowym
– pobierz tabelę świadczeń
– pobierz ogólne warunki ubezpieczenia – OWU NNW
– pobierz postanowienia dodatkowe lub odmienne do OWU NNW
– pobierz informację o dystrybutorze
– pobierz informację RODO